Skinuti

Skinuti

  • Proizvodna linija netkanog tkanina od puhanog 800 mm PP-a
  • Proizvodna linija netkanih tkanina od 1600mm PP-a
  • Automatska mašina za izradu maski za lice na licu mjesta
  • Mašina za šalicu maski
  • Proizvodna linija za potpuno automatsku sklopivu masku
  • Potpuno automatska mašina za izradu ravnih maski od jednog do dva
  • Mašina za izradu preklopnih maski velike brzine